Histora

Historia Wielkopolskiego O. ZLP

29 kwietnia 2005 roku część członków Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich zainicjowała spotkanie z udziałem prezesa Zarządu Głównego kol. Marka Wawrzkiewicza - mające na celu powołanie nowego oddziału, obejmującego Wielkopolskę. Grupę inicjatywną tworzyli znani i cenieni literaci, wieloletni członkowie ZLP: Bogumiła i Marceli Kosmanowie, Lech Konopiński, Krzysztof Lis, Anna Elżbieta Zalewska, Waldemar Zamlewski i inni. W spotkaniu uczestniczyli także literaci z Wielkopolski, którzy od wielu lat pozostawali poza strukturą organizacyjna Poznańskiego Oddziału ZLP.

Wielkopolski Oddział Związek Literatów Polskich został zatwierdzony przez Zarząd Główny ZLP dnia 12 sierpnia 2005.