Zarząd

Zarząd 

Prezes - Anna Elżbieta Zalewska

Wiceprezes - Danuta Bartosz, Urszula Zybura 

Sekretarz - Urszula Zybura

Skarbnik - Stanisława Łowińska

Członek zarządu - Lech Konopiński

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji - Ryszard Podlewski

Członek Komisji - Nina Szmyt

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Ryszard Ćwirlej

Członek Zespołu - Tomasz Rzepa