Członkowie

Członkowie

Wielkopolski Oddział Związek Literatów Polskich ma następujących członków:

 

Danuta Bartosz - opiekun Klubu Młodego Literata

Ewa Cyfert 

Ryszard Ćwirlej http://cwirlej.pl/

Lech Konopiński - członek zarządu

Bogumiła Kosman

Marceli Kosman

Krzysztof Lis

Stanisława Łowińska - skarbnik

Aleksandra Mierzyńska

Ryszard Podlewski 

Tomasz Wincenty Rzepa

Józef Swędrowski

Nina Szmyt http://www.nina-szmyt.za.pl/

Łukasz Wierzbicki http://www.lukaszwierzbicki.pl

Anna Elżbieta Zalewska - prezes http://anna-zalewska.pl/

Marek Zgaiński

Urszula Zybura - sekretarz